AKT OFIARY CODZIENNEJ

  hostia

Ofiaruję Majestatowi Twemu, Boże,
moje serce,
aby Ciebie Jedynego miłowało
i niczego oprócz Ciebie,
chyba że dla Ciebie;
moją duszę, aby Tobie służyła;
rozum, pamięć, wolę, aby Tobie podlegały;
usta moje, aby do Ciebie mówiły;
język mój, aby Ciebie sławił

  wzrok, dotykanie, smak,
  słuch, powonienie, wyobraźnię,
  ażeby nic złego nie przyjmowały,
  niczego niewłaściwego
  nie szukały, ani nie zachowywały;
  wszystkie moje odczucia wewnętrzne i zewnętrzne;
  wszystkie spojrzenia, rozmowy, pożądania, zamiary;
  utrapienie, pociechę, bojaźń, bezpieczeństwo,
  smutek, radość, upadanie, powstanie,
  pokusę i zwycięstwo nad nią;
  prześladowania, krzywdy, wzgardę,
  niesławę, sławę, obfitość, niedostatek,
  pracę, odpoczynek, zdrowie, słabość;
  życie, śmierć - mnie całego, i wszystko moje.
  Spraw, Panie, abym Twój był cały, mój w żadnej rzeczy;
  tak w każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności.
  I wszystko to niechaj będzie
  ku chwale Twojej i Najświętszej Dziewicy Maryi.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

© BJM