dziewczynka

  dziecko
  LITANIA DO BŁ. JERZEGO MATULEWICZA
  do prywatnego odmawiania

  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
  Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
  Synu Odkupicielu świata, Boże
  Duchu Święty, Boże
  Święta Trójco, Jedyny Boże
  Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami
  Błogosławiony Arcybiskupie Jerzy
  Zawsze posłuszny Duchowi Świętemu
  Głęboko oddany Maryi Niepokalanej
  Wierny Synu Kościoła
  Dobry i mądry pasterzu
  Krzewicielu odnowy duchowej
  Odnowicielu i założycielu wspólnot zakonnych
  Opiekunie powołań zakonnych
  Patronie księży i biskupów
  Przyjacielu i natchnienie robotników
  Nauczycielu i mistrzu młodzieży
  Mężu silnej wiary
  Wzorze ciężkiej pracy i pobożności
  Miłośniku pokory i łagodności
  Kwiecie cierpliwości i opanowania
  Przekazicielu duchowej radości i pokoju
  Zakonniku zgody z sercem Boga
  Pokój czyniący między ludźmi i narodami
  Niezmordowany nauczycielu Ewangelii Chrystusa
  Dbający o publiczne sumienie
  Wzorze łaskawości dla wrogów
  Pełen miłości poszukiwaczu zagubionych dusz
  Ojcze i obrońco sierot
  Pocieszycielu chorych i ubogich
  Wzorze świętości naszych czasów
  Światło przewodnie dla odrodzenia naszego narodu
  Orędowniku przed Bogiem za dziećmi Litwy i Polski

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

  Módl się za nami błogosławiony Jerzy
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


  Módlmy się
  Boże, który w sercu błogosławionego Jerzego, biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem usilnie naśladowali Twojego Syna i umacniali Jego mistyczne Ciało. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

© BJM