MODLITWY
  O WIERNOŚĆ
  I GORLIWOŚĆ
  W SŁUŻBIE BOGU
  I KOŚCIOŁOWI

  Daj to, Boże, byśmy zostali porwani tą jedyną "wielką myślą:
  dla Kościoła pracować, znosić trudy i cierpienia,
  tak się sprawami Kościoła przejmować,
  aby cierpienia, troski i rany Kościoła
  były naszymi troskami, cierpieniami i ranami serca;
  byśmy porwani tym jednym pragnieniem,
  niczego tu na ziemi się nie spodziewali,
  niczego nie szukali, żadnej innej zapłaty nie oczekiwali,
  lecz tylko tego pragnęli,
  by życie swoje poświęcić Bogu i Kościołowi,
  zedrzeć się i zużyć w pracach, uciskach i walkach dla Kościoła;
  byśmy mieli to wielkie męstwo,
  aby żadnych przeszkód ze strony świata i jego potęg się nie lękać,
  żadnej bojaźliwości się nie poddawać,
  lecz iść odważnie do pracy i walki dla Kościoła,
  zwłaszcza tam, gdzie największa tego potrzeba,
  abyśmy tylko jednego się lękali,
  by nie umrzeć, nie skosztowawszy cierpień i trudów
  dla Kościoła, dla zbawienia dusz, dla rozszerzania chwały Bożej.

  (DD 24)
  Daj Boże, abym całkowicie wyrzekłszy się siebie,
  coraz więcej pogrążał się w Tobie i Twojej najświętszej woli.
  Tylko wtedy zdobędę prawdziwą wolność,
  gdy wyzbywszy się miłości własnej przyodzieję się szatą ducha i Twojej łaski,
  kiedy wyrzekłszy się siebie, świata i szatana,
  zacznę wchodzić i zagłębiać się w Tobie,
  kiedy porzuciwszy swoje zepsute ciało i bardzo ciasne gniazdko tego świata,
  zamieszkam w Twoich przybytkach.
  Gdy Twoja miłość przenika moje serce,
  wówczas staje się ono tak przestronne,
  że wszystkich ludzi, bez różnicy stanu i narodowości, mogę objąć i ogarnąć.
  Porwany Twoim Duchem mogę wznieść się ku tym wyżynom,
  gdzie Ty w Trójcy Przenajświętszej w swojej wieczności
  jaśniejesz chwałą niewymowną, niewysłowioną, nieskończoną!
  Patrząc na świat z tych wyżyn wiekuistych uczę się,
  jak należy oceniać każdą rzecz ziemską i każdą na swoim miejscu stawiać;
  i jak używać stworzeń jako środków do większej chwały Twojej.
  Daj Boże, abym na wszystko patrzył z wyżyn wieczności
  i wszystko rozważał w świetle wieczności.

  (DD 31)

  odsylacz

© BJM