NOWENNA ZA PRZYCZYNĄ BŁ. JERZEGO MATULEWICZA


  modlitwa

  DZIEŃ PIERWSZY
  Ojcze doskonale święty, dziękuję Ci za życie bł. Jerzego całkowicie oddane dziełu Chrystusa Zbawiciela, przy którym trwał, nie zważając na trudności i cierpienia. Proszę Cię za Jego wstawiennictwem, abym nigdy nie upadał na duchu z powodu życiowych trudności, ale wszystko zawierzał Tobie i wytrwale kroczył drogą chrześcijańskiego życia. Obym tak jak bł. Jerzy, przebywał z Tobą we wnętrzu mojego serca, z Tobą radował się, pracował i cierpiał. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie ...... (tu wymienić swoją osobistą intencję)
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
  .

  uwielbienie DZIEŃ DRUGI
  Ojcze, pełen mądrości i miłości, dziękuję Ci za bł. Jerzego, którego nie zniechęcało żadne niepowodzenie, ale wiernie trwał przy Tobie i ufnie ponawiał swe zdanie się na Twoją Opatrzność. Proszę Cię za Jego wstawiennictwem, abym był uległy wobec Ciebie. Niech z radością doświadczam Twojej Ojcowskiej opieki i codziennie wychwalam Twoją miłość. Bł. Jerzy proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie .......
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....
  modlitwa kapłana

  DZIEŃ TRZECI

  Najlepszy Ojcze, który pragniesz zbawienia wszystkich swoich dzieci, dziękuję Ci za szerokie serce bł. Jerzego, który ogarniał swoją miłością ludzi ze wszystkich narodów i troszczył się o ich jedność w Twoim Kościele. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię, wlej w moje żarliwą miłość, gorliwość i męstwo, abym zawsze był gotowy służyć Kościołowi. Abym umocniony Twoją łaską umiał troszczyć się o jego duchowe piękno. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie .......
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

  rózaniec

  DZIEŃ CZWARTY
  Boże wierny, dziękuję Ci za bł. Jerzego, który pośród cierpienia, prześladowań i trudów zawsze szukał u Ciebie pomocy i nigdy nie poddawał się zwątpieniu ani zniechęceniu. Przez Jego wstawiennictwo, proszę Cię, o dar wytrwałej i cierpliwej modlitwy. Pomóż mi także widzieć dobro, które czynisz, dziękować za nie, zawsze Cię uwielbiać i we wszystkim liczyć na Twoją pomoc. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie .......
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

  wschód

  DZIEŃ PIĄTY
  Boże, który upodobałeś sobie w tym, co niemocne aby mocnych poniżyć, dziękuję Ci za bł. Jerzego, który świadomy swej słabości, polegał tylko na Tobie i dokonywał wielkich dzieł na większą Twoją chwałę. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię o łaskę wiary, nadziei i miłości. Udziel mi łaski męstwa, abym odważnie podążał za Twoją wolą i wszystko czynił na Twoją większą chwałę. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie .......
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

  zaproszenie

  DZIEŃ SZÓSTY
  Boże, Dawco wszelkich łask, dziękuję Ci za gorliwość i zapał bł. Jerzego w realizacji jego powołania oraz kochające serce wobec Ciebie i każdego człowieka, przez Jego wstawiennictwo proszę Cię o łaskę kochania moich bliźnich miłością bezinteresowną i mężną, aby nigdy nie zraziły mnie niewdzięczność, przeciwności i cierpienia. Obym zło zapominał, a dobrem się radował. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie .....
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

  dłonie

  DZIEŃ SIÓDMY
  Boże, dobry Ojcze, dziękuję za bł. Jerzego, który był uległym narzędziem w Twoich rękach i gorliwie służył sprawie pojednania. Przez jego wstawiennictwo proszę Cię o łaskę rozumienia ludzi inaczej myślących i dar umiejętności prowadzenia dialogu, abym wolny od jakichkolwiek uprzedzeń, w duchu życzliwości poszukiwał prawdy i podążał drogą pojednania i wzajemnej miłości. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie ....
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

  rozaniec2

  DZIEŃ ÓSMY
  Boże nieskończenie dobry, dziękuję Ci za bł. Jerzego, którego prowadziłeś drogą cierpienia, ucisków i niewdzięczności ze strony ludzi, aby jeszcze jaśniej rozbłysła w nim Twoja dobroć i ukazała się Twoja chwała. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię, abym umiał zawsze wybierać dobro a odwracać się od zła, odrzucać ciemność grzechu, a podążać ku światłu prawdy. Oby zawsze w moim sercu było wielkie pragnienie świętości i oglądania Ciebie twarzą w twarz w niebieskiej Ojczyźnie. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie ...
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....


  monstrancja

  DZIEŃ DZIEWIĄTY
  Boże, Królu wieków, dziękuję Ci za bł. Jerzego, który umiał wykorzystać każdą chwilę swojego życia, aby zamienić ją na miłość i promieniować jej blaskiem, oświetlając innym drogę do Ciebie. Przez Jego wstawiennictwo proszę Cię, pomóż mi pokonać lęk przed śmiercią, abym ufając Twojemu miłosierdziu, potrafił w ostatniej godzinie mojego życia powierzyć się Twojemu Sercu, spotkać Cię na progu Twojego Domu i zobaczyć Twoje pogodne Oblicze. Bł. Jerzy, proszę Cię dzisiaj o wstawiennictwo u Boga w sprawie ...
  Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu....

  ------------------------------------------------------------
  Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.

© BJM