AKTUALNOŚCI

  DOTYCZĄCE KULTU
  BŁ. JERZEGO MATULEWICZA
  Ojciec Jerzy


  MARZEC W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

  LUTY W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

  Dnia 27 stycznia

  świętowałyśmy liturgiczne wspomnienie
  błogosławionego Jerzego Matulewicza.
  Z tej okazji podczas każdej Mszy świętej
  s. Ewa Orzechowska mówiła o wierze według bł. Jerzego.  CO TO ZNACZY WIERZYĆ?

  REFLEKSJA W OPARCIU O ŻYCIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

  Wierzyć to - po pierwsze MODLIĆ SIĘ W KAŻDYM CZASIE.
  Modlitwa to rozmowa. Kiedy kogoś kochasz, rozmawiasz z nim, im bardziej ktoś ci jest bliski, tym więcej was łączy. Nawet kiedy wszystko już sobie powiedzieliście to chcecie być razem. I tak jest z modlitwą. Tak ją pojmował bł. Jerzy. "Należy się zaprawiać do ciągłej modlitwy w duchu, czy to idąc, czy wykonując jakąś pracę, zwłaszcza gdy ona nie wymaga wysiłku umysłowego, lub też gdy mamy chwilę wolnego czasu /…/ Te krótkie westchnienia do Boga, /…/ to spoglądanie na wszystko oczyma wiary - nie wymaga specjalnego czasu i nie tylko nie przeszkadza w pracy, ale jeszcze bardziej ją ożywia. /DzD 27/
  On nie tylko pouczał. On się modlił.
  Będąc małym chłopcem, pomagał w gospodarstwie starszemu bratu i już wtedy pracę przeplatał modlitwą, orząc modlił się na różańcu. Podobnie idąc do szkoły. Wstępował do kościoła po drodze aby adorował Jezusa obecnego w Najśw. Sakramencie lub odprawić drogę krzyżową. Jako kapłan, a następnie jako biskup czynił to samo… wiedział, że modlitwa jest źródłem wiary. Nie da się trwać nieugięcie w obronie dobra, prawdy, w obronie pokoju i szacunku wobec drugiego człowieka, bez modlitwy. Nie da się wytrwać w wierze i świadczyć o niej w środowisku pracy czy nauki, bez modlitwy.  czytaj więcej  s. Janina Samolewicz SJE

  BŁOGOSŁAWIONY JERZY POCHYL SIĘ NAD NAMI

  Błogosławiony Jerzy,
  Jednoczący od dzieciństwa swoje cierpienia z męką Chrystusa,
  Pilny uczniu i studencie,
  Cierpliwie znoszący upokorzenia,
  Kochający swoją Ojczyznę,
  Wierny przyjacielu dobrych ludzi,
  Pokorny, lecz nieugięty w upominaniu,
  Wytrwały spowiedniku i pasterzu ludzi młodych,
  Serca dziewczęce kierujący do Chrystusa,
  Codziennie uwielbiający Jezusa w Eucharystii,
  Zanurzony w modlitwie różańcowej,
  Miłosiernie rozwiązujący ludzkie problemy,
  Szanujący odmienność językową, narodową i kulturową, wyznaniową,
  Wyrozumiale, ale zdecydowanie jednoczący poróżnionych,
  Starannie odpowiadający na stawiane Ci zarzuty,
  Pokornie proszący o pomoc,
  Umiejętnie łączący modlitwę i pracę,
  Posyłający braci do najbardziej zagrożonych,
  Wypełniający swą misję do granic czasu,
  Umierający wśród swoich, z Wiatykiem,
  Dziś z Nieba pochyl się nad nami,
  Którzy Cię w tym podziwiamy,
  Czego sami jeszcze nie posiadamy.

  ARCHIWUM AKTUALNOŚCI  odsylacz

© BJM