Niepokalana

  MODLITWY DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

  Panno Najświętsza,
  wyjednaj mi u Syna Twojego tę łaskę,
  abym Ciebie z każdym dniem
  coraz więcej miłował,
  coraz głębszą pokładał w Tobie ufność,
  coraz więcej cenił Twoją niezrównaną opiekę.
  Spraw, niech nasze życie będzie czyste i niepokalane.
  Amen.


  O Matko Najświętsza,
  okaż się nam łaskawą Mistrzynią.
  I my się mienimy Twoimi uczniami,
  ale zamiast z ksiąg Twoich
  czerpać umiejętność świętych,
  my w szkole złego świata
  czymy się skwapliwie fałszywej
  jego umiejętności.
  Zamiast za Twoimi przykładami
  zdążać drogą Bożą za Chrystusem,
  my, jak ów żydowin ewangeliczny,
  leżymy na ziemi
  odarci przez zbójców,
  okryci ranami grzechów,
  skrępowani więzami namiętności.
  Lecz Ty, o miłosierna Samarytanko,
  przybądź na ratunek,
  opatrz rany,
  rozerwij więzy,
  wypraszaj u Boga łaski i cnoty.
  Uproś miłości - Najmiłościwsza,
  czystości - Najczystsza,
  słodyczy - Najsłodsza,
  wytrwania pod krzyżem - Najcierpliwsza,
  prawdziwej doskonałości
  - o Mistrzyni najłaskawsza i najdoskonalsza.
  Amen.

© BJM