Proszę o wsparcie modlitewne głównie w sprawie powołań kapłańskich za sprawą bł. bp Matulewicza, bo niewiele mamy dotychczas zgłoszeń...

  Bogiem! ks. Adam


  O powrót do zdrowia za przyczyną bł. Jerzego Matulewicza Barbary Kamionka (25 lat)z Krakowa

  Koleżanka z Kleosina


  Proszę o modlitwę w intencji uzdroweinia z nerwicy

  Krzysztof


  Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Jerzego Matulewicza prosimy przesyłać na adres:

  Wicepostulator procesu kanonizacyjnego bł. Jerzego Matulewicza
  05-800 Pruszków
  e-mail: wicepostulatorsje@wp.pl
  odsylacz

© BJM