KALENDARZ WAŻNYCH DAT
  W ŻYCIU BŁ. JERZEGO MATULEWICZA


  27 STYCZEŃ- rocznica śmierci (1927)

  13 KWIECIEŃ - rocznica urodzin (1871)

  28 CZERWIEC - rocznica beatyfikacji (1987)

  14 LIPIEC - rocznica decyzji Piusa XI o przyjęciu rezygnacji ze stolicy biskupiej w Wilnie (1925)

  29 SIERPIEŃ - rocznica złożenia ślubów zakonnych w Zgromadzeniu Księży Marianów (1909)

  23 PAŹDZIERNIK - rocznica wydania bulli nominacyjnej na ordynariusza wileńskiego (1918)

  20 LISTOPAD - rocznica święceń kapłańskich (1898)

  1 GRUDZIEŃ - rocznica konsekracji biskupiej w katedrze kowieńskiej (1918)

  7 GRUDZIEŃ - rocznica nominacji na wizytatora apostolskiego Litwy (1925)

  8 GRUDZIEŃ - rocznica ingresu do katedry wileńskiej (1918)  WAŻNIEJSZE DATY ZWIĄZANE Z BISKUPSTWEM (1918 rok)

  18 STYCZEŃ 1918 - patriarcha antiocheński Władysław Zaleski wskazuje kandydata

  na stolicę biskupią w Wilnie; 31 STYCZEŃ 1918 - powołanie na członka Rady Szkolnej Okręgu Warszawskiego

  POCZĄTEK MARCA 1918 - pierwsza wiadomość od Ks. Michalkiewicza

  i usuniecie się Ks. J. Matulewicza do Mariampola 23 KWIECIEŃ 1918 - opinia Janusza Radziwiłła

  29 KWIECIEŃ 1918 - opinia arcybiskupa Roppa

  18 MAJ 1918 - opinia ks. Henryka Przeździeckiego

  30 MAJ 1918 - opinia biskupa Karewicza

  30 KWIECIEŃ 1918 - list Marianów z Warszawy do nuncjusza Pacellego

  17 CZERWIEC 1918 - list Ks. Jerzego Matulewicza do wizytatora apostolskiego Ratiiego

  20-21 CZERWIEC 1918 - wybór do Centralnej Komisji do Spraw Zakonnych

  8 PAŹDZIERNIK 1918 - zgoda rządu niemieckiego i Taryby na kandydaturę Ks. Matulewicza

  18 PAŹDZIERNIK 1918 - informacja dla Ks. Matulewicza o nominacji

  23 PAŹDZIERNIK 1918 - wydanie bulli nominacyjnej na ordynariusza wileńskiego

  5 LISTOPAD 1918 - gratulacje Kapituły wileńskiej

  11 LISTOPAD 1918 - wizytator Ratii o konsekracji i objęciu diecezji (realizacji bulli papieskiej)

  1 GRUDZIEŃ 1918 - konsekracja biskupia w katedrze kowieńskiej

  8 GRUDZIEŃ 1918 - ingres do katedry wileńskiej

  odsylacz

© BJM