Mapa Tadeusz Górski MIC

  ZWIĄZEK BŁ. JERZEGO MATULEWICZA Z WARSZAWĄ


  Rok przed opuszczeniem naszego kraju bp Matulewicz pisał do sekretarza stanu kardynała Pietro Gasparriego: "Prawie przez całe moje życie pracowałem w Polsce i to szczerze i ze wszystkich sił". Znaczna część tego czasu przypadła na Warszawę.

  Tutaj przez dwa lata kształcił się w Seminarium Warszawskim na Krakowskim Przedmieściu /1893-1895/.
  Jesienią 1904 roku przez kilka miesięcy przeleżał w Szpitalu Przemienienia Pańskiego.
  spisW latach 1904-1907 przebywał w zakładzie Cecylii Plater-Zyberkówny przy ul. Pięknej lecząc się i pracując wśród młodzieży, zakonnic, księży i robotników.
  Korzystając z pomocy sufragana warszawskiego bpa Kazimierza Ruszkiewicza w 1909 roku w jego domowej kaplicy przy kościele św. Krzyża wznowił obumarły Zakon Marianów.

  Powróciwszy z Fryburga Szwajcarskiego, w 1915 r. ks. Matulewicz objął kościół Dzieciątka Jezus przy ul. Moniuszki /dziś nieistniejący/, w pobliżu obecnej Filharmonii Narodowej, gdzie marianie zorganizowali ośrodek duszpasterstwa młodzieżowego, zanim powstał analogiczny ośrodek u św. Anny.
  W tym samym roku ks. Matulewicz osiadł wraz z grupą swoich zakonników w budynkach dawnego klasztoru kamedułów na Bielanach. Tam założył nowicjat, zorganizował zakład dla 200 dzieci, ofiar wojny, i objął parafię, otwierając w najbkliższych latach ośrodki duszpasterskie na Potoku, gdzie dziś przebiega Trasa Toruńska, w cerkiewce na Woli i na Marymoncie /dzisiejszy rozbudowany kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w posiadaniu Księży Marianów/.


  CZYTAJ WIĘCEJ  S. Janina Samolewicz SJE

  ZNACZYŁ MIŁOŚCIĄ ULICE WARSZAWY

  Piękna 24/26 i Piaseczno-Chyliczki
  w_BJM

  Dzień 27 stycznia jest liturgicznym wspomnieniem Błogosławionego, którego Jan Paweł II uznał za godnego, aby był beatyfikowany w Rzymie, ponieważ Jego miłość dla każdego człowieka i całego Kościoła jest wymownym znakiem Bożej Miłości.

  JP2 "Gotów był - na różne sposoby - tracić życie dla Chrystusa" - mówił o Nim Papież w homilii podczas beatyfikacji.

  Kalendarz życia Błogosławionego Jerzego Matulewicza pozwala zauważyć, że rok 2007 jest już:
  - 100 rocznicą zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich w Warszawie, nad którym On pracował;
  - 90 rocznicą:
  1/ powołania Go na członka Rady Opiekuńczej Powiatu Warszawskiego z Gminy Młociny;
  2/ przewodniczenia w zjeździe księży prefektów Królestwa Polskiego (20-21 06 1917),
  na którym uwydatnił znaczenie wartości "Bóg i Ojczyzna", "Krzyż i Orzeł Biały",
  co po dziesiątkach lat trzeba rozumieć w świetle pouczeń Jana Pawła II, mówiącego
  Polakom o chrześcijańskich korzeniach Europy;
  4/ usamodzielnienia Polskich Marianów na warszawskich Bielanach, które dziś są ośrodkiem nauki katolickiej;
  5/ organizowania opieki na Pradze nad "Domem Pracy dla ubogich chłopców im. Mańkowskich" (obecnie Parafia Matki Bożej z Lourdes;
  6/ prowadzenia rekolekcji dla kleryków w Warszawskim Seminarium Duchownym na Krakowskim Przedmieściu; - 80 rocznicą śmierci;
  - 20 rocznicą Jego beatyfikacji.
  W Warszawie i jej okolicach spotykamy miejsca i rzeczy, które pamiętają Błogosławionego.
  w_seminarium W Seminarium Duchownym w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu studiował On przez dwa lata (1893-1895) teologię. W Piasecznie pod Warszawą proboszczem Parafii św. Anny był w tym okresie Jego kuzyn Kanonik Feliks Matulewicz, któremu wdzięczni parafianie ufundowali pamiątkową tablicę.


  kościół w Piasecznie W Piasecznie przy kościele świętej Anny do dziś znajduje się dom, w którym mieszkał i zmarł Ksiądz Feliks Matulewicz.

  K_Piaseczno Tu odwiedzał go i wspomagał w chorobie ks. Jerzy Matulewicz, który też zajął się jego pogrzebem (listopad 1902) w Piasecznie. W tym kościele obaj kapłani sprawowali Eucharystię i pełnili posługę kapłańską.

  Gimnazjum_Piaseczno1 Pobyt w Piasecznie pozwolił ks. Jerzemu poznać ukrytą wspólnotę życia konsekrowanego, Siostry Posłanniczki Najświętszego Serca Jezusowego, do których należała Cecylia Plater-Zyberkówna.
  Gim_Piaseczno2 Jej majątek w Chyliczkach znajdował się od kościoła św. Anny w odległości około 7 minut drogi pieszo. Tu, gdzie obecnie mieści się Katolicka Szkoła Gimnazjalna i Liceum, znajdowała się szkoła robót ręcznych i gospodarstwa domowego dla dziewcząt.
  Obok jest wejście do szkolnej kaplicy.

  w_kaplica w Piasecznie Wewnątrz, z lewej strony od wejścia jest ołtarz z łaskami słynącym, zabytkowym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, przy którym na pewno modlił się również ks. Jerzy Matulewicz, kiedy przebywał w Chyliczkach na rehabilitacji.
  kaplica3
  Widoczne na zdjęciu uchylone drzwi pozwalają wejść do zakrystii.

  Tu odnajdujemy wyposażenie, z którego korzystał ks. Jerzy.

  klęcznik bł. Jerzego Wprawdzie czerwone obicie klęcznika jest zmienione, ale jest to ten sam klęcznik, na którym się modlił.
  Konfesjonał ten był miejscem sprawowania sakramentu Pokuty i rozmów z osobami, które poszukiwały Bożej Prawdy.

  konfesjonał1 Tu rozmawiała z ks. Jerzym Matulewiczem młodziutka Anna Tender, luteranka i pojednała się z Kościołem Katolickim oraz rozpoznała swoje powołanie do życia konsekrowanego.


  chyliczki
  W okresie rehabilitacji w Chyliczkach ks. Jerzy najprawdopodobniej mieszkał w pałacyku Cecylii Plater-Zyberkówny, który już się mocno zestarzał. W Warszawie na dłużej zatrzymała Go potrzeba leczenia gruźlicy kości w szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze, a potem kontynuacja leczenia na Pięknej 24/26, zanim mógł skorzystać z rehabilitacji w Chyliczkach.

  szpitak Emilii Plater Cały obiekt, znajdujący się pod tym adresem, był w czasie II wojny światowej całkowicie zgruzowany, jak zeznali naoczni świadkowie. Ocalała jedynie kaplica i znajdujący się w niej sprzęt, a wypadły tylko witraże.


  tabernakulum_szpitak Przemienienia Tabernakulum i jego podstawa też pochodzą z tego okresu, kiedy On tu rozdzielał wiernym Komunię Świętą.

  witraż w kaplicy szpitala Znajdująca się nad nim, na tle współczesnego witraża, zabytkowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, była w tej kaplicy w latach 1904-1907 i 1914-1925, kiedy Błogosławiony jako kapłan, a potem również zakonnik i biskup modlił się w niej.


  umywalka W zakrystii, przy szkolnej kaplicy na Pięknej 24/26, spotkamy wyposażenie pamiętające ks. Jerzego Matulewicza. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się piękna zabytkowa umywalka, z której On również korzystał.


  konfesjonał2 Z prawej strony od wejścia konfesjonał i obok niego stojący klęcznik. Oba te meble służyły powracającemu stopniowo do zdrowia ks. Jerzemu, który w cierpieniu ale ofiarnie służył wszystkim, szczególnie ludziom młodym, przychodzącym do niego ze swoimi młodzieńczymi problemami wiary i moralności.


  hol w zakładzie Emilii Platerówny Kiedy wyjdziemy z kaplicy na duży, główny hol znajdziemy tam po prawej stronie portret i pomnik uczennic poświęcone Cecylii Plater-Zyberkównie, założycielce zakładu naukowo-wychowawczego, który tu się mieścił.


  gimnazjum Emilii Plater Tu gromadzili się też potajemnie ludzie, którzy widzieli potrzebę przemian społecznych w Warszawie. Spotykali się w tych sprawach z Księdzem Jerzym Matulewiczem, zanim mógł opuścić po chorobie ten dom. Obecnie na jego frontonie znajdujemy napis: SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, LICEUM im. Cecylii Plater-Zyberkówny.  dziedziniec Po drugiej stronie bramy frontowej znajduje się piękny dziedziniec z fontanną, na którym być może odpoczywał też ksiądz a potem biskup J. Matulewicz.  budynek po zakądzie naukowo wychowawczym Od strony dziedzińca widoczna jest zewnętrzna strona kaplicy z witrażowymi oknami dużymi i nad nimi dwoma małymi okienkami witrażowymi. Ta część budowli ocalała i otrzymała nową elewację zewnętrzną, jednoczącą ją z całym odbudowanym obiektem.
  Tablica_zakład Emilii Plater Po odzyskaniu praw własności przez byłych uczniów dawnej szkoły Cecylii Plater-Zyberkówny, odrestaurowane zabudowania oznaczono tablicą pamiątkową, poświęconą jej założycielce.

  Ulica Piękna 24/26 najczęściej gościła Błogosławionego Jerzego Matulewicza.
  Ulice Warszawy w takich dzielnicach jak Stare i Nowe Miasto, Centrum, Marymont, Bielany, Młociny, Praga i podwarszawskie Chyliczki oraz Piaseczno przemierzały Jego stopy, naznaczone bólem spowodowanym gruźlicą kości, ale umocnione wielką miłością Chrystusa i Kościoła.
  Zachowały się klęczniki i konfesjonały oraz ołtarze i tabernakula, których w posłudze kapłańskiej dotykało obolałe ciało Błogosławionego.

  Warto jeszcze głębiej wniknąć w słowa Jana Pawła II o bł. Jerzym, wypowiedziane do Polaków dnia 28 czerwca 1987 roku: "Niech jego przykładne życie i ofiarne pasterskie posługiwanie będzie dla nas wszystkich wyzwaniem do dochowywania wierności zobowiązaniom przyjętym na Chrzcie świętym." Kiedy patrzymy na współczesną Warszawę z perspektywy jej zniszczenia podczas II wojny światowej, czyż nie widać pomimo różnorodnych problemów, że Święci minionych wieków żyją w jej historii i skutecznie orędują za mieszkańcami polskiej Stolicy?

  Dnia 27 września 2006 Anna Maślana, bielanka z parafii Chrystusa Króla, studentka 2-go roku dziennikarstwa na UKSW, błyskiem flesza utrwaliła aktualny stan miejsc i rzeczy, stanowiących relikwię obecności bł. Jerzego w Piasecznie, Chyliczkach i na Pięknej 24/26 w Warszawie.

  W tych miejscach łączył On leczenie z pracą wśród młodzieży, sióstr zakonnych, kapłanów i robotników, a w latach wojennych schorowany nie przestawał spieszyć z pomocą biednym, osieroconym dzieciom.


  Zdjęcia z tekstem połączyła s. Anna Czajka SJE


  ALBUM
  do pobrania

  odsylacz

  MAPA OBECNOŚCI BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO MATULEWICZA W WARSZAWIE (1893-1925)

  dzielnice:

  Praga
  Szpital Przemienienia Pańskiego 1904,
  Zakład im. Mańkowskich 1917


  Słodowiec
  działalność społeczna 1907,

  Bielany
  działalność duszpasterska i charytatywno-wychowawcza (1915-1918) obejmująca teren:
  Cytadeli - Żoliborza,
  Młocin - Łomianek,
  Wawrzyszewa po Izabelin,
  Marymont - 1916,
  Potok.


  Ulice:

  Aleja Róż - kursy społeczne 1907,

  Aleje Szucha - odwiedzał nuncjusza Lauriego 1925

  ul. Kapucyńska 5 - organizował bibliotekę (1905-1907)

  Krakowskie Przedmieście - Seminarium (1893-1895),

  Muzeum Przemysłu i Handlu - organizował kurs społeczny 1907,

  ul. Krakowskie Przedmieście 6 - Siostry Nawiedzenia NMP (1914-1917),

  Kościół św. Krzyża - pierwsza profesja 1909,

  Katedra św. Jana Chrzciciela - główne uroczystości z udziałem członków Episkopatu,

  ul. Książęca, plebania kościoła św. Aleksandra - odwiedzał nuncjusza Rattiego i Lauriego (1919-1925)

  ul. Miodowa - wizyty u Prymasa Polski,

  ul. Moniuszki 3 - kościół Imienia Jezus 1915,

  ul. Nowogrodzka - Siostry Imienia Jezus,

  ul. Nowogrodzka 33 - odwiedzał rodzinę (1914-1925)

  ul. Piękna 24 - Plateranki (1904-1907),

  ul. Piwna 11- Prowadził sekretariat Stowarzyszenia Robotników
  odsylacz

© BJM