napis_modlitwy
  dziewczynka AKT OFIAROWANIA

  Ofiaruję Majestatowi Twemu, Boże, moje serce, aby Ciebie Jedynego miłowało i niczego oprócz Ciebie, chyba że dla Ciebie; moją duszę, aby Tobie służyła; rozum, pamięć, wolę, aby Tobie podlegały; usta moje, aby do Ciebie mówiły;
  więcej  modli sie

  PROŚBA DO JEZUSA CHRYSTUASA

  Panie Jezu, spraw, abym pełniąc Twą wolę coraz bardziej zapierał się samego siebie, a Ciebie coraz więcej miłował.
  O Jezu, kocham Cię i pragnę kochać.
  Udziel mi tej łaski, bym miłował Cię coraz więcej;
  więcej


  modlitwa ksiedza

  PROŚBA O DAR MODLITWY

  Panie, mój Boże, daj, abym umiał nieustannie się modlić, żyjąc i pracując w Twojej obecności; zawsze jednoczyć się z Twoją świętą wolą, stale odczuwać w sercu swoim obecność Twego najmilszego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
  więcej


  modlitwa matki

  PROŚBA O WEWNĘTRZNĄ WOLNOŚĆ

  Panie Jezu, udziel mi łaski, abym oczyścił wszystkie więzy łączące mnie z tym światem i tak się uwolnił od wszelkich ziemskich pragnień, aspiracji i projektów
  więcej

  modlitwa dziecka

  MODLITWY DO MATKI NAJŚWIĘTSZEJ

  Panno Najświętsza, wyjednaj mi u Syna Twojego tę łaskę, abym Ciebie z każdym dniem coraz więcej miłował, coraz głębszą pokładał w Tobie ufność, coraz więcej cenił Twoją niezrównaną opiekę.
  więcej
  modlitwa dziecka

  MODLITWY O WIERNOŚĆ I GORLIWOŚĆ
  W SŁUŻBIE BOGU I KOŚCIOŁOWI

  Daj to, Boże, byśmy zostali porwani tą jedyną "wielką myślą: dla Kościoła pracować, znosić trudy i cierpienia, tak się sprawami Kościoła przejmować, aby cierpienia, troski i rany Kościoła były naszymi troskami, cierpieniami i ranami serca;
  więcej


  odsylacz

© BJM