Duch

  PROŚBA O DAR MODLITWY

  Panie, mój Boże,
  daj, abym umiał nieustannie się modlić,
  żyjąc i pracując w Twojej obecności;
  zawsze jednoczyć się z Twoją świętą wolą,
  stale odczuwać w sercu swoim obecność
  Twego najmilszego Syna,
  naszego Zbawiciela,
  Jezusa Chrystusa,
  który codziennie oddaje mi się w Ofierze mszy świętej.
  Daj mi we wnętrzu mojego serca i duszy,
  jakby w kaplicy,
  z Nim przebywać,
  mieszkać,
  radować się,
  pracować
  i cierpieć.
  Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

© BJM