wolnosc

  PROŚBA O WEWNĘTRZNĄ WOLNOŚĆ

  Panie Jezu, udziel mi łaski,
  abym oczyścił wszystkie więzy
  łączące mnie z tym światem
  i tak się uwolnił od wszelkich
  ziemskich pragnień,
  aspiracji
  i projektów,
  abym mógł powiedzieć,
  że wszystko czynię dla Twojej chwały,
  wsparty Twoją łaską.
  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
  Amen.
© BJM