napis_publikacje
  Alksin Wiktoria SJE, Błogosławiony abp Jerzy Matulewicz jako założyciel Sióstr Jezusa w Eucharystii, "Kielecki Przegląd Diecezjalny" (1988) nr 1, s. 62-64.

  Górski Tadeusz MIC, Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Warszawa 2005. Górski T., Kościół moją ojczyzną, Warszawa 1999. Górski T., Proczek Zygmunt MIC, Rozmiłowany w Kościele. Błogosławiony arcybiskup Jerzy Matulewicz, Warszawa 1987.

  Górski T., Stosunek biskupa Jerzego Matulewicza do spraw językowych w diecezji wileńskiej, Rzym 1970.

  Kardis Kamil, Chwała Boża w pismach bł. Jerzego Matulewicza, Puszcza Mariańska 2004.

  Matulis Steponas MIC, Marianie za błogosławionego Jerzego Matulaitisa-Matulewicza, tłum. R. Piętka, Warszawa-Lublin 2008.

  Matulewicz Elżbieta, Miłosierdzie Boże w życiu i nauczaniu bł. Jerzego Matulewicza MIC, w: J. Kumala (red.), Tajemnica Bożego Miłosiedzia w charyzmacie mariańskim. Materiały międzynarodowego sympozjum teologicznego, Licheń, 12-16 maja 2003 r., Licheń 2004, s. 309-329.

  Matulewicz E., Świętość chrześcijanina według błogosławionego Jerzego Matulewicza, Warszawa-Lublin 2003.

  Matulewicz E., Teologia modlitwy według bł. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2000.

  Matulewicz Jerzy, bł., Dziennik duchowy, Rzym 19731, Warszawa 19882.

  Matulewicz J., Pisma wybrane, oprac. J. Bukowicz, T. Górski, Warszawa 1988.

  Matulewicz J., Scripta academica, oprac. J. Bukowicz, T. Górski, Warszawa 2002.

  Matulewicz J., Zło dobrem zwyciężaj. 365 myśli o życiu duchowym, oprac. J. Kumala, Licheń 2006.

  Nieciecki Witold MIC, Działalność o. Matulewicza w Warszawie, w: Pro Christo, s. 25-32.

  Nieciecki W., Sługa Boży arcybiskup Jerzy Matulewicz 1871-1927, "Homo Dei" 1967, s. 146-150.

  Olszewski Daniel, Ksiądz Jerzy Matulewicz w kieleckim środowisku diecezjalnym, "Kielecki Przegląd Diecezjalny" (1987) nr 3, s. 175-186.

  Pecyna Maria, Osobowość i działanie błogosławionego Jerzego Matulewicza, Wrocław 1990.

  Petrani Aleksy, Ks. Arcybiskup Jerzy Matulewicz, w: Pro Christo, s. 9-23.

  Rogalewski Tadeusz MIC, Teologiczne podstawy życia chrześcijańskiego w nauczaniu Założyciela i Odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów, Lublin-Warszawa 1996.

  Samolewicz Janina SJE, Teologicznomoralna myśl bł. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2002.

  Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz 1916-1921, oprac. J. Bukowicz, T. Górski, Warszawa 1996.

  Wspomnienia o błogosławionym Jerzym Matulewiczu, oprac. J. Bukowicz, T. Górski, Warszawa 1996.
  odsylacz

© BJM