napis_refleksje
  Bł. Jerzy Matulewicz3
  Ewa Orzechowska SJE

  W SZKOLE ŚWIĘTOŚCI
  BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

  W roku liturgicznym wspominamy wielu świętych. Papież beatyfikuje, kanonizuje wciąż nowych polecając nam ich doświadczenie życia. Dlaczego? Być może dlatego, aby przypomnieć nam, mnie i tobie o celu naszego życia. Po co rodzimy się? Po co dorastamy, uczymy się i pracujemy? Po co zabiegamy o to by kochać i być kochanym? Dlaczego cierpimy, dlaczego tęsknimy, dlaczego umieramy? Jaki jest cel naszych codziennych zmagań, trudów, podejmowanych trosk, odpowiedzialności za innych? Jaki jest cel miłości narzeczonych, małżonków? Dlaczego mamy być dobrzy, a nie źli? Po co się modlić? Możemy te pytania mnożyć i wyliczać je bardzo długo, ale odpowiedź na nie wszystkie jest jedna - abyśmy byli świętymi. To jest cel. Wszystkie inne sprawy, nasze dążenia i osiągnięcia mają nas do tego celu doprowadzić. Tak łatwo nam jest o tym zapominać...

  czytaj więcej


  Bł. Jerzy Matulewicz3
  Ewa Orzechowska SJE

  BŁ. JERZY MATULEWICZ
  - WYCHOWAWCA MIŁOŚCI UNIWERSALNEJ

  Wychowanie w systemie Ojca miało charakter uniwersalny, obejmowało całego człowieka, wszystkie jego władze i zdolności. Nie tracił jednak z oczu punktu centralnego - miłości /.../. Jego wychowanie tchnęło dynamizmem i swobodą, albo - jak mawiał - wolnością dzieci Bożych".

  czytaj więcej


  Ewa Orzechowska SJE

  ... JEDNEJ MYŚLI I JEDNEGO DUCHA

  Słowo skierowane do parafian w Górze Kalwarii 23 stycznia 2011

  Jezus powołał uczniów z różnych środowisk, o różnych temperamentach i wizjach życia. Zgromadził ich, aby głosili Jego naukę w jedności i miłości wzajemnej. Po ludzku jest to niemożliwe. Jak trudno jest zachować jedność wobec sprzecznych wizji świata, a nawet wobec różnych doświadczeń tej samej wiary. Jedność jest darem Ducha Świętego. Św. Paweł pisze: "Upominam was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli" /1Kor 1, 10/.
  Ten duch jedności jest nam dziś bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Brakuje go w naszych rodzinach, w miejscach pracy i w życiu społecznym, a nawet wewnątrz Kościoła. Tam gdzie jest człowiek, jest również jego słabość a jednocześnie świętość. Świętość i grzeszność przeplatają się w naszym życiu. A jednak musimy dokonać wyboru...
  Kościół jest wspólnotą ludzi grzesznych, którzy w sakramencie chrztu zostali odkupieni i uświęceni. Jego pasterze też są ludźmi, choć wybranymi na naszych przewodników. Wszyscy razem - począwszy od papieża, a skończywszy na nowoochrzczonym dziecku - jesteśmy Kościołem - świętym i grzesznym zarazem. Dlatego wewnątrz Kościoła doszło do rozłamu na prawosławie i protestantyzm, a wewnątrz tego wyznania tych rozbić jest jeszcze więcej. To dlatego czasem dowiadujemy się o zgorszeniach wewnątrz Kościoła, o antagonizmach, sprzecznych interpretacjach czy wręcz działaniach przeciwnych duchowi miłości.
  Od grzechu pierworodnego tak było i tak będzie do powtórnego przyjścia Chrystusa... od nas zależy co my z tym zrobimy. Czy uwierzymy nagłaśnianiu zła, czy uwierzymy w zdecydowaną większość dobra i na jego bazie będziemy budować cywilizację jedności i miłości.


  czytaj więcej


  Bł. Jerzy Matulewicz1

  Wojciech Skóra MIC

  SZTUKA MIŁOWANIA

  Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej
  w ramach sympozjum dnia 23. 10. 2002

  Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Prymasie, Ekscelencje, Dostojni Księża Biskupi, Czcigodni Przełożeni Generalni Zgromadzeń założonych przez bł. Jerzego, Drodzy Siostry i Bracia,

  16 lutego 1911 roku bł. Jerzy pisał w swoim Dzienniku duchowym: Nikt nie zdoła odebrać mi Chrystusa. Nie wszyscy pamiętają o tym, że nie tylko trzeba kochać Boga i Kościół, lecz ponadto trzeba umieć kochać... Bywają katolicy, którzy gorąco kochają Kościół i katolicyzm, ale tak nieroztropnie i w nieodpowiedni sposób, że więcej mu przyczyniają szkody aniżeli pożytku.
  Kogo i jakie postawy miał dokładnie na myśli bł. Jerzy trudno powiedzieć, ale te jego słowa wydają się w szczególny sposób godne uwagi podczas sympozjum poświęconego uobecnianiu miłości w ramach dialogu w nauczaniu i życiu Błogosławionego.
  Trzeba nam zatem mówić o miłości jako sztuce, a już nie tylko skłonności naturalnej czy darze. Sztuce, której nabywa się przez całe życie, której nauczycielem stał się arcybiskup Matulewicz.


  czytaj więcej


  Bł. Jerzy Matulewicz3

  Ewa Orzechowska SJE

  BŁ. JERZY - WZÓR KAPŁANA

  Słowo do Przyjaciół Zgromadzenia SJE
  29. 11. 2009r.

  Być kapłanem - to być drugim Chrystusem - to uobecniać Go pośród ludzi.
  Kiedy św. Ojciec Pio w swej wątpliwości pytał Jezusa, aby On mu powiedział, czy jest dobrym kapłanem - otrzymał odpowiedź nie budzącą żadnej wątpliwości - otrzymał stygmaty. To był znak, że św. Ojciec Pio był kapłanem świętym. Takich kapłanów jest bardzo, bardzo wielu. Ale też są kapłani, którzy w swej słabości ulegli pokusom szatana i albo porzucili służbę Bogu, albo pozostając w niej sieją zgorszenie.
  Ich powierzam Waszej trosce, bo od świętości kapłanów bardzo wiele zależy świętość Kościoła.
  Pragnę dziś razem z Wami przyjrzeć się sylwetce bł. Jerzego Matulewicza jako kapłana - świętego kapłana. Niech on będzie dla nas wzorem kapłaństwa, kiedy usłyszymy czasem o niechwalebnych postawach kapłanów. Także przez jego wstawiennictwo polecajmy Bogu wszystkich kapłanów, gdyż jest On wzorem kapłana według Serca Bożego.


  czytaj więcej

  odsylacz

© BJM