s. Janina Samolewicz SJE

  OTWORZONO SALĘ PAMIĘCI
  BŁ. JERZEGO MATULEWICZA  Sala ta jest miejscem pamięci o duszpasterskich, społecznych i charytatywnych dziełach bł. dr Jerzego Matulewicza w Warszawie

  Dnia 27 stycznia 2006 roku otworzono Salę pamięci bł. Jerzego M. bpa w Warszawie, przy ullicy Wileńskiej 69, w odnowionej części klasztoru.

  O godz. 1600 goście i domownicy zgromadzili się w domowej kaplicy Księży Marianów. Sesję otworzył ks. Dariusz Mażewski, marianin. Pierwszy referat wygłosił ks. Tadeusz Górski nt. Związki bł. Jerzego Matulewicza z Warszawą. Drugi referat nt. Teologiczne znaczenie przedmiotów należących do bł. Jerzego Matulewicza wygłosiła s. Janina Samolewicz. Pani Marzena Michałowska, konserwator tkanin w Muzeum Narodowym w Warszawie, zapoznała zebranych z przebiegiem konserwatorskich prac zachowawczych przedmiotów należących do osobistego zbioru bł. Jerzego Matulewicza i przygotowania Izby Pamięci.

  Po spotkaniu przy "szwedzkim" stole i wymianie zdań, goście weszli do sali bł. Jerzego Matulewicza. Około godz. 1800 Ks. Paweł Naumowicz, Prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce, modlitwą spontaniczną dziękował za dar świętości bł. Jerzego i prosił za Jego przyczyną o błogosławieństwo dla wszystkich, którzy będą nawiedzać to miejsce, a tym samym dokonał otwarcia sali.
  Tablica niniejsza upamiętnia cel, dla jakiego ten ośrodek został przeznaczony przez fundatorów. Pani Marzena przedstawiła wszystkich swoich gości, informując, kto i jaki miał wkład w urządzenie Sali Pamięci. Na pytanie ks. Mariana Pisarzaka, przełożonego Domu i członka Zarządu Prowincji Księży Marianów: jaki był udział ks. Dariusa Mażewskiego? - odpowiedź Pani Marzeny uzupełniła s. Janina Samolewicz, eucharystka: Przepraszam, że ośmielę się jednym zdaniem zdradzić tajemnicę serca ks. Dariusa. To On był inspiratorem i z jego inicjatywy powstała ta sala. Tę ostatnią wypowiedź potwierdził Ks. Prowincjał.
  Wszyscy, oprócz konserwatora relikwiarza św. Kazimierza, na którego oczekiwała rodzina z racji 20 rocznicy sakramentu małżeństwa, przeszli na uroczystą celebrę Eucharystii w intencji kanonizacji bł. Jerzego do parafialnego kościoła p.w. Matki Bożej z Lourdes. W obrzędzie wstępnym ks. Lucjan Łada, marianin, proboszcz, powitał zgromadzonych. Okolicznościową homilię wygłosił Ks. Prowincjał Paweł Naumowicz, który zaakcentował prymat Chrystusa w naśladowaniu i kulcie bł. Jerzego.
  Na zakończenie wspólnej kolacji Ks. Prowincjał jeszcze raz potwierdził wypowiedź s. Samolewicz i podziękował ks. Dariuszowi za wykonane dzieło. Podziękował również s. Samolewicz za wkład w powstanie Sali Pamięci i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. W sali oprócz I grupy przedmiotów należących do bł. Jerzego znalazły się:

  - duży portret bł. Jerzego z napisem autorstwa s. Janiny,

  BJM01 BJM2 BJM3

  - tablice informacyjne z napisami autorstwa s. Janiny, oraz zdjęciami wybranymi wraz z ks. D. Mażewskim ze zbiorów archiwalnych, a także rolety na oknach z wydrukiem Mapy Obecności bł. Jerzego Matulewicza w Polsce i Mapy obecności bł. Jerzego Matulewicza w Warszawie.

  zdjecia mapa spis
  mapa BJM4

  Wykaz miejsc obecności do obu map przygotowała s. Janina i ks. Tadeusz Górski, marianin.

  O opracowanie map i wydruki zadbał ks. Dariusz Mażewski i ks. Grzegorz Tanderis, marianin.

  Za ostateczne urządzenie sali i przygotowanie liturgii był odpowiedzialny ks. Grzegorz Tanderis.

  W uroczystości otwarcia Sali uczestniczyli przedstawiciele obu Zarządów: Sióstr Eucharystek z M. Hanną Murawską, przełożoną generalną i Zarządu Prowincji Księży Marianów, księdza prowincjała.

  odsylacz

© BJM