napis_symp
  prelekcja s_Ewy Orzechowskiej
  s. Janina Samolewicz

  UOBECNIANIE MIŁOŚCI W SWERZE DIALOGU MIĘDZY NARODAMI, WYZNANIAMI I RELIGIAMI WEDŁUG BŁ. JERZEGO MATULEWICZA - to temat międzynarodowego sympozjum naukowego, które zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w auli Jana Pawła II dnia 23 października 2002 r. w 84 rocznicę nominacji ks. J. Matulewicza na stolicę biskupią w Wilnie.
  Było ono inicjatywą Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, którą poparli postulator generalny Księży Marianów - ks. Wojciech Skóra; prowincjał Marianów w Polsce - ks. Andrzej Pakuła; Generał MIC w Rzymie - ks. Mark T. Garrow; dziekan Wydziału Teologii UKSW - ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański. Za zorganizowaniem sympozjum przemówił fakt doświadczenia w świecie współczesnym napięcia między powrotem do cywilizacji śmierci i wołaniem o kulturę miłości.

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, otwierając sympozjum jako gospodarz, wyraził radość, że w tym miejscu, gdzie w latach 1915-1918 żył i działał ks. Jerzy Matulewicz, możemy w międzynarodowym gronie zgłębiać nauczanie duchowe męża Bożego, którego Kościół czci jako błogosławionego.

  Środowisko naukowe uniwersytetów polskich reprezentowali ks. prof. dr hab. Julian Kałowski MIC, UKSW i ks. prof. dr hab. Tadeusz Rogalewski MIC, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Lublina, nie mogąc uczestniczyć w sympozjum osobiście, przesłał życzenia na ręce M. Haliny Sklepkowskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

  "Jubileuszowe rocznice (75 śmierci, 100 doktoratu i 15 rocznica beatyfikacji) bł. Jerzego Matulewicza, stały się racją zorganizowania sympozjum naukowego. Chcemy lepiej zrozumieć duchowe przesłanie, jakie pozostawił bł. Jerzy Matulewicz Kościołowi i całej ludzkości naszych czasów. Ponieważ jest to osobowość otwarta na wszystkich ludzi, spodziewamy się bliskiej Jego kanonizacji, patrona trudnych czasów postępu i jednoczenia się" - zaznaczyła w rozpoczęciu przedpołudniowej sesji M. Halina Sklepkowska. Popołudniowej sesji przewodniczyła s. dr Janina Samolewicz, przewodnicząca Komisji Organizacyjnej Sympozjum.

  Referaty przygotowali ze strony litewskiej:
  ks. lic. teol. Vaclovas Aliulis MIC z Wilna - Tło historyczne działalności bł. Jerzego Matulewicza wśród społeczności litewskiej;
  ks. doc. dr Vytautas Brilius MIC, prowincjał Marianów na Litwie, wykładowca na Wydziale Teologii i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie - Eklezjalność, jako idea jednoczenia się u bł. Jerzego Matulewicza;

  ze strony polskiej:

  s. prof. dr hab. Maria Bogumiła Pecyna SJE, Akademia Pedagogiki Specjalnej - Osobowość i działanie bł. Jerzego Matulewicza;
  s. dr Janina Samolewicz SJE - Uobecnianie miłości w sferze dialogu według myśli teologicznej bł. Jerzego Matulewicza;
  dr Elżbieta Matulewicz, Świętość dla wszystkich według bł. Jerzego Matulewicza;
  s. mgr Ewa Orzechowska SJE, Bł. Jerzy Matulewicz jako wzór wychowawcy chrześcijańskiego.

  S. mgr Barbara Murias SJE przygotowała wystawę na temat: Bł. Jerzy Matulewicz w Literaturze. We współpracy z Tadeuszem Górskim MIC, archiwistą, umożliwiła zainteresowanym wgląd w zbiory archiwalne materiałów w językach: łacińskim, angielskim, francuskim, litewskim, polskim, portugalskim, włoskim.

  Z inicjatywy ks. arcybiskupa Wojciecha Ziemby, sympozjum zostało zsynchronizowane z kolejnym spotkaniem Komisji Episkopatów Polski i Litwy do wzajemnych kontaktów i z tej racji uczestnikami sympozjum byli z Litwy:
  bp. Rimantas Norvila, ordynariusz diec. wołkowyskiej, przewodniczący Komisji Episkopatu Litwy ds. kontaktów z Episkopatem Polski i pozostali członkowie tej Komisji:
  bp. Juozas Zemajtis MIC z Mariampola, bp Juozas Tunaitis, sufragan z Wilna, ks.prał. Juozas Piečiukonis, kanclerz kurii w Mariampolu; ks. lic. teol. Vaclovas Aliulis MIC z Wilna;

  a z Polski

  abp Wojciech Ziemba, metropolita białostocki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. kontaktów z Episkopatem Litwy i członkowie polskiej Komisji: bp Antoni Dydycz, ordynariusz diec. drohiczyńskiej; bp Edward Samsel, ordynariusz diec. ełckiej;
  ks. Andrzej Pakuła, prowincjał Marianów w Polsce.
  Postulator generalny, ks. Wojciech Skóra, zsynchronizował sympozjum ze spotkaniem w Warszawie Generała ks. Mark T. Garrow i wicepostulatorów mariańskich: ks. Wiaczesława Pialinak MIC z Białorusi, ks. Mieczysława Jastrzębskiego MIC z Brazylii, ks. Vaclovas Aliulis MIC z Litwy, ks. Rinalds Stankevies MIC z Łotwy, ks. Basileu Pires MIC z Portugalii, brata Andrzeja Mączyńskiego MIC z USA; ks. dr Jana Bukowicza MIC, ks. dr Jana Kosmowskego MIC i ks. Wacława Makoś MIC z Polski.

  Przybyły również: s. Igne Marijosius, przełożona generalna i Dalia Dapkunaite, mistrzyni nowicjatu, ze Zgromadzenia Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP na Litwie oraz s. Roza Schmidtlein, przełożona Delegatury Litewsko-Białoruskiej Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii z przedstawicielkami z Białorusi i Litwy, a także przedstawicielki sióstr Eucharystek z Niemiec, Rosji i Ukrainy.
  Po raz pierwszy w historii spotkali się na tym sympozjum przełożeni generalni i mistrzowie nowicjatów trzech wspólnot zakonnych: odnowionego przez bł. Jerzego Matulewicza Zgromadzenia Księży Marianów i założonych zgromadzeń żeńskich - Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP i Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

  Uczestnikami sympozjum byli także ks. Robert Furman, duszpasterz Litwinów w Polsce oraz z Kielc: ks. dr Kazimierz Gurda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, w którym przygotowywał się do kapłaństwa bł. Jerzy i ks. Bogdan Penkacki, proboszcz parafii bł. Jerzego Matulewicza; proboszczowie z diecezji warszawskich: ks. prał. Józef Podstawka, ks. prał. Marcin Wójtowicz, ks. kan. Leon Firlej oraz kapłani z Częstochowy, z diecezji białostockiej, drohiczyńskiej i ełckiej, alumni seminariów duchownych. W części sympozjum uczestniczył też p. Leon Brodowski, przewodniczący Klubu Miłośników Litwy.

  Centralnym momentem była koncelebra Eucharystii w intencji kanonizacji Błogosławionego pod przewodnictwem J. Em. kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski w kościele bielańskim. Słowo powitania na wstępie liturgii wygłosił prowincjał ks. Andrzej Pakuła. W homilii, postulator ks. Wojciech Skóra, mówił o sztuce miłowania w duchu bł. Jerzego Matulewicza: "Trzeba jednocześnie zauważyć, że owa sztuka miłowania, nieustannie musi być podsycana ogniem Bożym. Można o bł. Jerzym powiedzieć, że był prawdziwie porwany miłością Boga."

  Podziękowanie wypowiedzieli: Generał ks. Mark T. Garrow w jęz. angielskim i przełożona generalna M. Halina Sklepkowska.
  Przed błogosławieństwem Ks. Prymas podkreślił: "dziś w tym miejscu wzniosła się chwała Boża, o którą tak bardzo zabiegał bł. Jerzy Matulewicz".

  Oprawę liturgiczną wraz z muzyką organową przygotowały Siostry Eucharystki pod kierunkiem s. mgr Agaty Paliwoda SJE i s. Jadwigi Miecielica SJE, włączając Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, z użyciem języków: łacińskiego, polskiego, litewskiego, białoruskiego i rosyjskiego. Wspólny obiad w stołówce Domu Rekolekcyjnego MWSD w Warszawie na Bielanach dla 120 uczestników był okazją do wymiany zdań w grupach.

  Osobowość, działanie i nauczanie bł. Jerzego Matulewicza, pozwalają zauważyć prymat powszechnej, mądrej miłości Boga i ludzi, jako fundament świętości i skuteczności działań duszpastersko-wychowawczych, którym współcześnie tak często towarzyszy duch buntu, niezrozumienia i podejrzliwości, jeśli ludzie nie czerpią ze źródła Boskiej Miłości Trójcy Przenajświętszej przez kontemplację Prawdy Objawionej oraz nie korzystają z sakramentalnego Misterium Kościoła zwłaszcza Chrztu, Pokuty i Eucharystii. Bł. Jerzego M. można uważać za patrona trudnych czasów postępu i jednoczenia się ludzi, aby poznanie i miłość pozwoliły wszystkim uwielbić Chrystusa.  TEMATY SYMPOZJUM

  Vaclovas Aliulis MIC

  TŁO HISTORYCZNE DZIAŁALNOŚCI BŁ. JERZEGO MATULEWICZA WŚRÓD SPOŁECZEŃSTWA LITEWSKIEGO

  Vytautas Brilius MIC

  EKLEZJALNOŚĆ, JAKO IDEA JEDNOCZENIA SIĘ U BŁ. JERZEGO MATULEWICZA


  Maria B. Pecyna, SJE

  OSOBOWOŚĆ I DZIŁANIE BŁOGOSŁAWIONEGO JERZEGO MATULEWICZA


  Janina Samolewicz SJE

  UOBECNIANIE MIŁOŚCI W SFERZE DIALOGU WEDŁUG MYŚLI TEOLOGICZNEJ BŁ. JERZEGO MATULEWICZA


  Wojciech Skóra MIC

  SZTUKA MIŁOWANIA

  Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej w ramach sympozjum


  Elżbieta Matulewicz

  ŚWIĘTOŚĆ DLA WSZYSTKICH czyli POWSZECHNY WYMIAR ŚWIĘTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WEDŁUG BŁ. JERZEGO MATULEWICZA


  Ewa Orzechowska SJE

  Bł. JERZY MATULEWICZ JAKO WZÓR WYCHOWAWCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO  odsylacz

© BJM