napis_konferencja
  Wilno

  Konferencja odbyła się dnia 17. 10. 2003 r. w Wilnie na ul. Pilies 8, sala Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk,
  Inicjatywę sympozjum, dzięki staraniom m. Igne Marijosius MVS i ks. Vaclovas Aliulis MIC, popartą przez ks.Vyautas Brilius, prowincjała MIC na Litwie i Episkopat litewski, wspomogła Litewska Katolicka Akademia Nauk, która przyjęła zadanie patronatu nad sympozjum i wykonania remontu pomieszczeń, które stały się odtąd jej siedzibą.

  W konferencji uczestniczyło około 60 osób, a w tym 2 biskupów: bp Jonas Boruta TJ i bp. Juozas Tunaitis w imieniu Kardynała Juozas Bačkis, który wyjechał do Rzymu oraz około 3 młodych kapłanów;
  12 sióstr Eucharystek z m. Haliną Sklepkowską, przełożoną generalną i m. Rozą Schmidtlein, przełożoną delegatury litewsko-białoruskiej;
  6 Marianów wraz z ks. M. T. Garrow, generałem MIC, ks. J. Rokoszem, wicegenerałem MIC i ks. doc dr V. Brilius, prowincjałem litewskim MIC;
  kilkanaście osób świeckich wraz z p. prof. Algimantas Katilius, rektorem Akademii, z których to osób 5 prowadziło zlecone wykłady.
  Była też jedna katechetka z Polskiego Centrum Katechetycznego w Wilnie p. mgr teol. Irena Diugewicz, absolwentka Studium Teologii w Wilnie.
  Pozostałe ponad 20 uczestniczek - to Siostry Ubogich wraz z m. Igne Marijosius, z których dwie prowadziły wykłady.


  MOTTO

  Z tego, co wiem, mogę śmiało powiedzieć,
  że J. Matulewicz, jako biskup wileński
  był obrońcą Litwinów,
  wsparciem Białorusinów,
  troskliwym pasterzem Polaków,
  wiernym stróżem praw Kościoła.

  Bp P.P. Bučys, MIC

  TEMATY KONFERENCJI

  Idea bł. Jerzego Matulewicza służenia kobiety dla Kościoła i fragmenty jej realizacji w doświadczeniu Zgromadzenia Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia Maryi

  s. Albina Pajarskaite, MVS (Litewska Katolicka Akademia Nauk)

  Bł. Jerzy Matulewicz jako Pasterz Kościoła Powszechnego

  lic. Tadeusz Górski, MIC (Instytut historyczny Marianów)

  Jerzy Matulewicz w świetle idei krajowej

  dr Rimantas Miknys (Litewski Instytut Historyczny)

  Wkład arcybiskupa Jerzego Matulewicza w założenie Litewskiej prowincji kościelnej

  Dr Algimantas Kasparavičius (Litewski Instytut Historyczny)

  Bł. Jerzy Matulewicz w Sankt-Petersburgu

  ks. dr Jan Bukowicz, MIC (Instytut historyczny Marianów)

  Jerzy Matulewicz - założyciel pierwszych litewskich zgromadzeń

  dr Regina Laukaityte (Litewski Instytut Historyczny)

  Z historii założenia Zgromadzenia Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia Maryi

  Genovaite Gustaite (Litewska Katolicka Akademia Nauk)

  Bł. Jerzy Matulewicz - Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii

  s. dr Janina Samolewicz, SJE

  Refleksja nad problemami socjalnymi XXI wieku, które już podejmował Jerzy Matulewicz

  s. dr Daiva Kuzmickaite, MVS (Uniwersytet Witolda Wielkiego)

  Bp. A. Baranauskas i bp J. Matulewicz: dwie taktyki pokonania nacjonalizmu

  dr Paulius Subačius

  Aktualność Jerzego Matulewicza

  ks. lic. Teol. Vaclovas Aliulis, MIC (Litewska Katolicka Akademia Nauk)
  odsylacz

© BJM