BŁ. JERZY MATULEWICZ
  - ZAŁOŻYCIEL I ODNOWICIEL ZAKONÓW  Bł. Jerzy Matulewicz jest Założycielem dwóch zgromadzeń żeńskich i odnowicielem zakonu męskiego. Poniżej zamieszczam linki do stron, z których można poznać ich historię, charyzmat i posłąnnictwo.

  Poza tym:

  Maria Potocka

  dla wielu zgromadzeń redagował konstytucje i dostosowywał je do prawa kanonicznego, np. dla Zgromadzenia Sług Jezusa. Pasterza zatroskanego o swój los znalazły w Błogosławionym Siostry Franciszkanki od Cierpiących, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Zgromadzenie Sióstr Narodzenia Najświetszej Maryi Panny, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej.

  Utrzymywał także bliskie kontakty i niósł pomoc Siostrom Wynagrodzicielkom Najświętszego Oblicza, Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, Zgromadzeniu Sióstr św. Kazimierza, Nazaretankom, Urszulankom Szarym, Misjonarkom Świętej Rodziny.

  Ksiądz T. Rusiecki podkreślił: "Dostrzegamy u bł. Jerzego Matulewicza bardzo głębokie zrozumienie sensu i potrzeby życia konsekrowanego w Kościele, dzięki kontaktom ze zgromadzeniami żeńskimi, jak i przez fakt bycia marianinem i odnowicielem marianów. Widzimy roztropną, miłosierną troskę Biskupa o poszczególne siostry i o zgromadzenia, które zakładał".

  ZGROMADZENIE SIÓSTR
  SŁUŻEBNIC JEZUSA W EUCHARYSTII  s. dr. Janina Samolewicz

  Inicjatywa założenia Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii dojrzewała w myśli bł. Jerzego Matulewicza, który z wielką roztropnością badał znaki czasu, by wydobyć z nich plan Bożej Opatrzności. Zawierzył to też s. Wandzie Jeute, którą osobiście formował przez 20 lat, powierzając jej zadania mistrzyni nowicjatu. Powołane przez bł. J. Matulewicza w diecezji wileńskiej Zgromadzenie otrzymało misję pełnienia dzieł miłosierdzia i nauczania dziewcząt".  ZGROMADZENIE SIÓSTR UBOGICH
  OD NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP  s. Maria Motylińska

  Szczególne miejsce w posłudze bł. J. Matulewicza zajmowały Siostry założonego przez Niego Zgromadzenia Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP i Siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii. Siostry wielu wspólnot, powstałych dzięki kierownictwu duchowemu bł. Honorata Koźmińskiego, korzystały również z pomocy duchowej bł. Matulewicza.  ZGROMADZENIE KSIĘŻY MARIANÓWodsylacz

© BJM